Vunnet oppdrag

Øvre Sund v. Veidekke Entr. AS

Studentsamskipnaden i Buskerud skal sommeren 2017 ferdigstille 195 studentboluger v. Øvre Sund.

prosjektets formål er å tilby studenter og byintregrerte boliger med høy miljøprofil.

http://www.arkitektur.no/ovre-sund-studentboliger