Vunnet oppdrag 2015 !!

Prosjekt Modum Prestegård v. Opplysningsvesenets Fond

Prestegård nett

 

Om prosjektet Modum Prestebolig 

Informasjon hentet fra http://ovf.no/Prestebolig/Finn-prestebolig/Tunsberg-bispedoemme/Modum-prestebolig-Heggen

Modum eller Heggen prestegård ligger som nærmeste nabo til Heggen middelalderkirke. Prestegården og kirkestedet har felles historie, som strekker seg tilbake til middelalderen da presten bodde på den beste gården nær kirken. Prestegården, kirken og bygningene er deler av det helhetlig fredete anlegg som har utgjort det geistlige tyngepunkt i bygda

Hovedbygningen er en to-etasjes midtgangsbygning i laftet tømmer. Den har stiltrekk fra empirestilen med symmetrisk inndeling av vinduer og hovedinngang midt på langveggen. Det utkragede taket vitner om påvirkningen fra sveitserstilen da bygget ble ombygd i 1862 og fikk sin nåværende form og utseende. Bygningens nordre del antas å være fra begynnelsen av 1800-tallet. 
Den tidligere borgstua, herrekammerbygningen, som i dag er forpakterbolig kan dateres tilbake til 1760. Stabburet er i to etasjer og har utkraging i andre etasje. .    

Ekstern artikkel fra Årbok for Modum historielag, 1988, av Einar Sørensen "Modum Præstegaard, Heggen kaldet. Noen tanker om prestegårdsbebyggelse.":