Vunnet oppdrag 2015 !!

Prosjekt Teglverkstomten v. Mesterbygg Ringerike AS

b82bdc8d 041d 49ea 8d23 f2f0dc9c37ad dnboimage

 

Om prosjektet Teglverkstomten Hønefoss: - Utdrag av tilbudsbeskrivelse

Fornyelse og rehabilitering av boligmasser.

Teglverkstomten boligsameie planlegger å rehabilitere alle fasader og utføre noe utenomhusarbeider i denne forbindelse.
Arbeidene er tenkt utført i totalentreprise, hvor tilbyder som totalentreprenør vil være ansvarlig for en komplett leveranse av beskrevne ytelser.
Dette skal inkludere nødvendig prosjektering, eventuelle innmeldinger, påvisninger og søknader etter gjeldende lovgivning.
Tilbyder vil også være ansvarlig for arbeider som bestilles/ utføres av leverandører og underentreprenører i prosjektet.