Vunnet oppdrag

Landøya Skole v. Veidekke Entr. AS

Asker kommune skal bygge ny ungdomsskole på  Landøya med kapasitet til 540 elever.

Skolen blir bygget med en flerbrukshall på 2400m2.

Skole og hall er tenkt til sambruk mellom skolen, idrett og kultur og blir et viktig senter for aktiviteter i nærmiljøet.

Nåværende skole på Landøya rives og elevene flytter til midlertidige lokaliteter i Johan Drengsrudsvei frem til ny skole står ferdig sommeren 2018.

https://www.asker.kommune.no/samfunnsutvikling/kommunale-byggeprosjekter/nye-landoya-skole/

Vunnet oppdrag

Øvre Sund v. Veidekke Entr. AS

Studentsamskipnaden i Buskerud skal sommeren 2017 ferdigstille 195 studentboluger v. Øvre Sund.

prosjektets formål er å tilby studenter og byintregrerte boliger med høy miljøprofil.

http://www.arkitektur.no/ovre-sund-studentboliger

 

Nye igangsatte eller kommende oppdrag 2016-2017:

 

Prosjekt Studentboliger Øvre Sund v. Veidekke Ent. AS

http://veidekke.no/om-oss/nyheter-og-media/pressemeldinger/article22187.ece

Prosjekt Visma Barkåker v. Alento AS

http://www.estatenyheter.no/2016/07/20/bygger-visma-bygg-pa-barkaker/

Prosjekt Uranienborg Skole v. Teambygg Ent. AS 

https://uranienborg.osloskolen.no/om-skolen/om-oss/informasjon-ombygging-av-uranienborg-skole/

Prosjekt Vikshagen v. Høyt & Lavt AS

http://www.vikshagen.no/

Prosjekt Rugdefaret v. Høyt & Lavt AS

http://www.rugdefaret.no/

Prosjekt Justisbygget Hønefoss v. Aslaksrud Eiendom AS

Mer informasjon kommer..

Vunnet oppdrag 2016 !!

Prosjekt Storcash Kobbervikdalen v. Alento AS

storcash

Bilde og Informasjon hentet fra http://www.vestaksen.no/ 

  Om prosjektet Storcash Kobbervikdalen 

Vi bygger nytt næringsbygg for Storcash Buskerud (Norgesgruppen) i Kobbervikdalen !